Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές Προϊόντων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή
σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ., Απόδειξη
Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ).

1) Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά
είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί
εγγράφως με την Εταιρεία ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και
διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων
στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την
Εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

2) Ελαττωματικά Προϊόντα
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας για την
αντικατάσταση αυτού. Η Εταιρεία μας θα αντικαταστήσει το προϊόν εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής
επιστροφών myhealthshop.gr της Εταιρείας. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος
εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί ρητώς την αντικατάστασή του θα λάβει μέσω e-
mail εκπτωτικό κωδικό κουπονιού ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων, με
το οποίο μπορεί να προβεί σε νέα παραγγελία ή απλώς να αντικαταστήσει το
προϊόν που επιστρέφει.

3) Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων
(14) ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
ημέρας που εσείς αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών.
Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα με μια
παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε τη
φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε
την εταιρία με την επωνυμία «NATURALIA Aνώνυμη Εμπορική εταιρία
Φαρμακευτικών προιόντων, παραφαρμακευτικών ειδών, ιατρικών βοηθημάτων,
καλλυντικών και διακριτικό τίτλο NATURALIA A.E.», που εδρεύει στoν Γέρακα
Αττικής, επί της οδού Έβρου 4 & Μεσσηνίας 2, (email: info@myhealthshop.gr) για
την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια
ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου
υπαναχώρησης, που περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας χωρίς τούτο να είναι
υποχρεωτικό.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994
δεν ισχύει α) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν
σε λιγότερο από 3 μήνες β) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν
είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους
υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή
σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία
υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική
τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη – τιμολόγιο)
πώλησης.
Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση
συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του
καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια
επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο τηλ. 6942541541 ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο info@myhealthshop.gr  για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα
βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε.

Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα
χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης
(εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας
επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο
τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που
θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα
σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το
ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι
αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα
σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο εφόσον εσείς
προτείνετε διαφορετικό μέσο επιστροφής των χρημάτων σας (από αυτό που
χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή) οπότε και θα επιβαρύνεστε με τυχόν
έξοδα χρησιμοποίησης από το www.myhealthshop.gr του διαφορετικού αυτού
μέσου, τα οποία (έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό.
Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε
πίσω τα αγαθά. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε
εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα
σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν
από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση
δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε
μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος
για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών (Ο
χειρισμός και η εξέταση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο με τον
οποίο θα σας επιτρεπόταν η διενέργεια αυτών στην έδρα μας).

Ειδικότερα για την επιστροφή των χρημάτων σας:
Ειδικά για τις περιπτώσεις της πληρωμής από εσάς με αντικαταβολή στην κατοικία
σας, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων με το
μέσο που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, η επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση υπαναχώρησης,
θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση.
* Αλλαγές σε ανοιγμένες συσκευασίες ΔΕ γίνονται δεκτές!

Διαδικασία & Τρόποι Επιστροφής προϊόντων
1. Στην έδρα της εταιρίας μας:
Μπορείτε να επισκεφθείτε την έδρα της εταιρίας μας όπου το προσωπικό μας θα
ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος και θα σας εξυπηρετήσει. Αν επιθυμείτε να
πραγματοποιήσετε αντικατάσταση του προϊόντος ή αλλαγή του προϊόντος με
κάποιο άλλο, συστήνεται να επικοινωνήσετε προηγουμένως με την εταιρία μας,
ώστε να επιβεβαιώσετε την διαθεσιμότητα του νέου προϊόντος.
2. Αποστολή προϊόντος:
Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν στην έδρα της εταιρείας μας
ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Αρχικά συσκευάζετε το προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία
σας. Μέσα στη συσκευασία τοποθετείτε συμπληρωμένο το
έντυπο υπόδειγμα υπαναχώρησης που λάβατε συνημμένο στην παραγγελία σας
και τέλος αποστέλλετε το δέμα, υπόψιν Τμήματος Επιστροφών.
Για επιστροφή προϊόντος λόγω υπαναχώρησης καλείτε τη Γενική Ταχυδρομική στο
210 6655533 ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών επιλέξετε και μας
στέλνετε το δέμα στην παρακάτω διεύθυνση με χρέωση αποστολέα.
Αποστολή προς: ΝΑTURALIA A.E. Έβρου 4 & Μεσσηνίας 2, Γέρακας 15344.
Για περαιτέρω απορίες και καθοδήγηση σχετικά με την αποστολή του προϊόντος
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ.: 6942541541.

Ακυρώσεις παραγγελιών

1. Εφόσον καταχωρίσετε την παραγγελία σας στον ιστοχώρο μας ή
πραγματοποιήσετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας, σε ώρες εκτός του ωραρίου
09:00 – 17:00 τις ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), είναι δυνατή η ακύρωσή της α) με

μεταγενέστερο της παραγγελίας e-mail στο sales@myhealthshop.gr , εφόσον αυτό
αποσταλεί και ληφθεί από το sales@myhealthshop.gr πριν τις 9:00 π.μ. της ημέρας
λήψης του e-mail παραγγελίας β) με ενημέρωση του sales@myhealthshop.gr, στο
τηλ. 6942541541, εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας
τηλεφωνικά στο τηλ. 6942541541, με e-mail στο sales@myhealthshop.gr ή
επισκεπτόμενοι την εταιρία μας, εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς
αποστολή. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να γνωρίζετε τον αριθμό της
παραγγελίας σας.

Παρατηρήσεις
Το myhealthshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει
νομίμως την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους
και προϋποθέσεις στον ιστοχώρο του.
Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι όροι που
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους για να γίνει δεκτή η επιστροφή
προϊόντος, τότε αυτό θα παραμένει στην εταιρία στη διάθεσή του προς παραλαβή
από τον ίδιο. Αν επιθυμεί μπορεί να του αποσταλεί με δική του δαπάνη.
Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας
μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των
προϊόντων μας, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο
τηλ.6942541541, με e-mail στο sales@myhealthshop.gr  ή αυτοπροσώπως στην
έδρα της εταιρίας μας μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα που τυχόν
αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Απευθυνθείτε στην έδρα
της εταιρίας μας ( Έβρου 4 & Μεσσηνίας 2 – Γέρακας).

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές​ και δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το myhealthshop.gr